O firmie

wp11Witamy na naszej stronie!

Zajmujemy się hodowlą ryb różnych gatunków od wylęgów, wylęgów podchowanych, narybków, kroczka do ryb handlowych różnych gatunków. Prowadzimy hodowlę na około 200 hektarach lustra wody, część stawów umiejscowione są w Naturze 2000 z ciekawą roślinnością różnorodnością gatunków ptaków motyli i płazów, a co za tym idzie są to gleby w większości górskie oporne na choroby. Hodowla w cieku Czerwieńca gdzie początek wypływa ze źródła z Czartowskich Skał (nie czynny wulkan) w obrębie gminy Męcinka – Wieś Pomocne w powiecie Jaworskim, charakteryzuje się wysoką zdrowotnością ryb pochodzących z tego obrębu. Hodujemy tam narybek karpia, szczupaka oraz kroczek karpia. Poza tym prowadzimy dobrą praktykę rybacką w powiecie Oleśnica oraz Nysa i Paczków. W powiecie Nyskim obręb Konradowa charakteryzuje się podłożem piaszczystym i kamienistym, który odpowiada produkcji hodowlanej sandacza oraz karpia handlowego. Obręb Lipowa przeważa piękne ukształtowanie terenu z niezależnym ciekiem z lasów co powoduje wysoką temperaturę wody i piękne warunki do hodowli lipcówek i narybków z własnego wylęgu co eliminuje różnego rodzaju możliwości przenoszenia wirusów. Gmina Paczków, obręb Gościce i Ujeździec służy Nam też do obsady wylęgami, lipcówkami i gwarantuje dużą przeżywalność. Wszystkie ryby1330943343natura200logo karmione są w większości wysokiej jakości paszami i zbożami. Ponad to całe gospodarstwo objęte jest nadzorem weterynaryjnym, wystawiamy świadectwa zdrowia całego dobrostanu. Zapraszamy do współpracy odbiorców indywidualnych, właścicieli łowisk komercyjnych oraz większych gospodarstw rybackich. Istnieje możliwość podchowu niektórych gatunków na zamówienie z odrębnymi ustaleniami pisemnymi gwarantującymi odbiór wyhodowanej partii ryb (szczupak, sandacz, narybek karpia).