O firmie

wp11Witamy na naszej stronie!

Zajmujemy się hodowlą ryb różnych gatunków od narybku-k-1 do ryb handlowych. Prowadzimy hodowlę na około 140 hektarach lustra wody, wszystkie stawy umiejscowione są w Naturze 2000 z ciekawą roślinnością różnorodnością gatunków ptaków motyli i płazów. Ponadto prowadzimy hodowlę w cieku Czerwieńca gdzie początek wypływa ze źródła z Czartowskich Skał (nie czynny wulkan) w obrębie gminy Męcinka – Wieś Pomocne w powiecie Jaworskim. Poza tym prowadzimy dobrą praktykę rybacką w powiecie Oleśnica oraz Nysa. Wszystkie ryby1330943343natura200logo karmione są w większości wysokiej jakości paszami i zbożami. Ponad to całe gospodarstwo objęte jest nadzorem weterynaryjnym, wystawiamy świadectwa zdrowia całego dobrostanu. Zapraszamy do współpracy odbiorców indywidualnych, właścicieli łowisk komercyjnych oraz większych gospodarstw rybackich.